Site Loader
Kontakta mig

Skattefria gåvor till anställda Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen (SKV A 2018:34).

Med marknadsvärde avses vad det skulle ha kostat den anställda att själv köpa motsvarande vara eller tjänst.

Arbetsgivarens kostnad för administration och transport räknas inte in i gåvans värde.

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 450 kr inklusive mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 450 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan. (SKV A 2018:34).

I förarbetena anges att julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga (prop. 1987/88:52 sid.51).

Jubileumsgåva

En sedvanlig jubileumsgåva till en anställd är skattefri. Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc. En skattefri jubileumsgåva kan alltså inte lämnas tidigare än i samband med 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller. En jubileumsgåva är skattefri om marknadsvärdet av gåvan inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt (SKV A 2018:34). Hela gåvan blir beskattad om marknadsvärdet överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt.

Minnesgåva

Nytt: 2019-09-27

En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd

  • när den anställda uppnår en viss ålder,
  • efter en längre tids anställning (minst 20 år) eller
  • när anställningen upphör.

Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt (jmf. prop. 1987/88:52 s. 50–51 och 71 samt RÅ 80 1:44).

Post Author: admin

Välkommen att kontakta mig!

Info

070-509 33 99
Vardagar 9.00 - 15.00