Många tycker att administration, löpande bokföring och redovisning kan vara svårt och ta mycket tid.

Mina tjänster inom redovisning är:

Jag gör så mycket eller lite som du behöver hjälp med. När du anlitar mig går vi igenom vad du och ditt företag behöver och lägger upp rutiner efter det.

Behöver du dessutom någon att bolla ideér, tankar eller frågor med så finns jag tillhands.

Jag hjälper dig genom att göra det jag är bra på, så du kan fokusera på det du och ditt företag är bra på.

Utbildning

Jag Civilekonom med 90p i ekonomiska ämnen och totalt 312p. Mina akademiska studier har jag genomfört på Mitthögskolan i Östersund (tidigare Mitthögskolan), jag har en Fil.kand med inriktning på Företagsekonomi och Marknadsföring. Jag har även läst ledarskap och organisation där. Jag har läst Beskattningsrätt på Stockholms fria universitet och Externredovisning på högskolan i Gävle. Dessutom har jag läst Bokföring 1, 2 och 3 hos SRF samt ett flertal uppdateringar inom redovisning på både SRF och FAR, branschorganisationer som har en mängd utbildningar.

Vänligen, Camilla