Site Loader
Kontakta mig

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

En redovisningskonsult

är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning. Andra uppgifter en redovisningskonsult har är att göra årsbokslut och årsredovisning, sköta löner och betalningar samt hantera kontakter med myndigheter.

En revisor

är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföringen i till exempel i en förening, i en myndighet eller i ett företag. Revisorn granskar också beslutsmässighet och verksamhet. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisorssed.

Post Author: admin

Välkommen att kontakta mig!

Info

070-509 33 99
Vardagar 9.00 - 15.00