Site Loader
Kontakta mig

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp som sker under 2021. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier.

Reduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Det finns även ett krav på innehavstid. För att kunna utnyttja skattereduktionen krävs också att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Vilka företag kan få skattereduktionen?

Alla fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen, till exempel aktiebolag eller den som bedriver enskild näringsverksamhet.

Inköp av inventarier under kalenderår 2021 ger rätt till skattereduktion

För att ha rätt till skattereduktionen ska inventarierna ha anskaffats under perioden 1 januari till 31 december 2021. Det gäller oavsett om företaget har kalenderår som räkenskapsår eller brutet räkenskapsår.

Anskaffningen ska ha skett genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

Det måste finnas tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot

Skattereduktionen uppgår till 3.9 procent av underlaget för skattereduktionen.

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Ett aktiebolag som redovisar ett underskott av näringsverksamhet betalar exempelvis ingen inkomstskatt. En enskild näringsidkare som redovisar ett underskott av näringsverksamhet kan ändå komma att betala inkomstskatt på till exempel lön eller kapitalinkomster m.m.

En person kan ha rätt till flera olika skattereduktioner. Skattereduktionen för inventarieköp räknas av sist av alla skattereduktioner.

Underlaget för skattereduktionen

Underlaget för skattereduktion är anskaffningsvärdet för materiella inventarier som förvärvats genom köp, byte eller egen tillverkning och som ska innehas för stadigvarande bruk. Även utgifter för byggnadsinventarier och markinventarier får ingå i underlaget för skattereduktionen.

Krav på innehavstid

För att ha rätt till skattereduktionen måste inventarierna fortfarande tillhöra samma näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022.

Om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022 ska inventarierna finnas kvar i verksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. Så kan vara fallet om företaget har ett brutet räkenskapsår.

Post Author: admin

Välkommen att kontakta mig!

Info

070-509 33 99
Vardagar 9.00 - 15.00