Välkommen till mig för coaching när du önskar stöd mot nya mål eller vid förändring, privat eller i ditt företag!

Coaching har definierats på många sätt. Essensen av coaching är: Hjälpa en person att förändras och gå i den riktning och på det sätt personen själv vill.

Det är dags att du också utvecklas och når dina drömmar och mål. När du träffar mig under vår coachingstid kommer du att utveckla verktygen och förtroendet för att vidta åtgärder. Jag har verktygen om du har viljan att skapa förändring.  Jag följer inte en mall, eller ”en storlek passar alla”. Vi börjar var du är och vi arbetar mot dina mål. Du är unik och din coaching bör också vara så.

Min definition av coaching

Metoder att nå din fulla potential att leva ett rikt och innehållsrikt liv genom att hjälpa dig hjälpa dig själv!

Coaching har traditionellt associerats med sport. Varje topp idrottsman har en coach. Under de senaste åren har coaching blivit tillämplig på alla områden. Det är numera vanligt i näringslivet och i varje aspekt av det personliga livet. Coachen behöver inte vara expert på sina klienters arbetsfält utan använder sig istället av kraftfulla metoder.

Nu mer är det vanligt att anlita en coach för att få hjälp att uppnå sina mål i sitt liv och arbete. Jag hjälper dig att uppnå ditt personliga bästa och för att uppnå de resultat du vill ha i ditt personliga och professionella liv. Det hjälper dig hjälpa dig själv för att kunna ge ditt bästa, lära och utvecklas på det sätt just du önskar.

Är du beredd att göra förändring? Jag hoppas få följa just dig på din utveckling!

Filmen Leap

”Leap” är en dokumentär som följer fem människors liv från olika samhällsskikt, som omvandlar sina liv genom coaching. Uppdraget med denna film är att inspirera 1.000.000 nya människor att övervinna sina utmaningar genom att vidta åtgärder och omvandla sina liv genom hjälp av en tränare.

Jag är certifierad Internationell Coach, via ICC Skandinaviska Ledarhögskolanav Elene och Lars-Erik Uneståhl.

  

Välkommen, Camilla